Misschien wel de gezelligste bridgeclub van Schiedam......

Clubinformatie

Clubavond: Maandag

 

Aanvangstijd:  19:30

 

Speellocatie:   

Wijkcentrum De Erker
Jan van Avennestaat 32
3117PR Schiedam

 

Clubinformatie:

Secretaris Schiedam '59

010-2470568

secretariaat@schiedam59.nl

 

Afmelden voor de
competitieavond:

maandag vóór 17:00 uur

via de Clubtelefoon:
06-25313256

of per e-mail:
schiedam59@gmail.com

 

Bankrelatie:

NL28 INGB 0003 5390 46

t.n.v. Bridgeclub Schiedam '59

te Schiedam

14 december 2011 - Districtnieuws: Cursus Clubleider A

District Delft organiseert een aantal cursussen 'Clubleider A'. De cursus bestaat uit 6 avonden.

 

Doelstelling van de cursus is: Het kunnen leiden van een groep op een bridgeavond van een vereniging. Hiertoe wordt er op de CLA-cursus geleerd om schema's en dergelijke voor clubavonden te kunnen hanteren en daarnaast de meest voorkomende arbitrages te behandelen, zoals onvoldoende bod, verzaking, bieding voor de beurt, eenvoudige voorspeelstraffen, strafkaart etc.

 

De vereniging stimuleert leden om deze cursus te volgen. Het cursusgeld (€ 45) wordt dan ook door de club vergoed.

 

Het is mogelijk de cursus te volgen in Pijnacker (maandagavond), De Lier (woensdagavond) of Maassluis (donderdagavond).

De cursus start eind januari 2012.

 

Meer informatie: Klik hier

2 december 2011 - In Memoriam Loes den Brinker

Loes 200

 

Vandaag is Loes den Brinker begraven. Er waren veel mensen van Bridgeclub Schiedam '59 aanwezig om afscheid te nemen van Loes. Het is niet voor niets dat er veel leden zijn gekomen. Loes was namelijk niet zomaar een lid, Loes was een heel speciaal lid van onze club. Zij was één van de mensen die van een vereniging een club helpen maken waar het goed toeven is.

 

Door het enthousiasme, de creativiteit en de inzet van Loes hebben wij de afgelopen jaren veel mooie en gezellige gebeurtenissen beleefd. Ze was lid van de activiteitencommissie, waarin ze altijd weer nieuwe, leuke ideeën had. Ook voor onze Historische Bridgetocht heeft ze veel werk verzet. Samen met Kees vond ze de mooiste locaties, en ook bij al het saaie werk hielp ze volop mee. Ze zag er niet tegen op om 500 tasjes in te pakken, en wist daar dan ook nog een gezellige dag van te maken.

 

Toen wij 50 jaar bestonden was het, ik zou bijna zeggen natuurlijk Loes die in de lustrumcommissie stapte. En toen het bestuur opperde dat het wel eens leuk zou zijn om iets voor de medewerkende leden te organiseren, was het Loes die meteen riep: 'Dat kan wel bij mij thuis!', om er vervolgens een geweldig feest van te maken.

 

Als we aan Loes denken, denken we aan al deze feesten. Het mooie hiervan is, dat we in de toekomst bij elk feestje ook aan Loes zullen denken. Wij verliezen met Loes een zeer geliefd en gewaardeerd lid.

 

Dag Loes, bedankt voor alles, we gaan je missen.

 

Marianne Broeren, voorzitter

21 oktober 2011 - Dupliceermachine

Sinds het begin van ons nieuwe speelseizoen wordt er gebruikt gemaakt van een dupliceermachine zodat er in alle lijnen dezelfde spelen gespeeld worden en de spelverdelingen ook op de website zijn terug te vinden.

 

Dat maakt het mogelijk om de `leermomenten` thuis nog eens rustig na te kunnen spelen.

 

De aanschaf van de dupliceermachine is mogelijk geweest door een eenmalige subsidie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. die 50% van de aanschaf hebben bijgedragen.

14 oktober 2011 - Vervolgcursus

Meer dan 30 leden hebben gebruik gemaakt van de vervolgcursussen op de maandagavond. Jos had een vijftal onderwerpen uitgelicht, te weten 'de antwoorden op een informatiedoublet', de 4e kleur, bieden met 16-19 pnt (reverse, 18-19 sa), 'beter afspelen van troefcontracten' en 'beter afspelen van sa contracten'.

 

Deze onderwerpen werden m.b.v. een Powerpoint presentatie, die u elders op deze site terug kunt vinden, besproken, waarna het geleerde in 12 oefenspellen meteen in de praktijk gebracht kon worden. Een succesvolle formule, die zeker voor herhaling vatbaar is.

 

Later dit seizoen zal Jos weer voorafgaand aan de speelavond (19:00 - 19:40) een aantal onderwerpen voor gevorderden behandelen. Ook wordt de mogelijkheid bekeken of er incidenteel een vervolgcursus (inclusief oefenspellen) gegeven kan worden op de maandagavond.

8 juni 2011 Opfriscursus beginners (juli/augustus) en vervolgcursus.

Na raadpleging van de cursisten van vorige jaar hebben worden er twee extra cursussen georganiseerd.

In de zomermaanden wordt de basis nog een keer beandeld. Vanaf 12 september wordt er op de clubavond zelf 6 weken een vervolgcursus gegeven.

 

De basiscursus in de zomermaanden (data nog niet bekend, maar waarschijnlijk de maandgavond) wordt gegeven door Miriam Redeke en Marianne Broeren. We beginnen gewoon met de basis op bied en af- en tegenspel gebied. Klein beetje theorie en veel spelen met op maat gemaakte oefenspellen.

 

De vervolgcursus wordt op de clubavond zelf gegeven (6 weken). Naast de wat lastiger onderwerpen van de beginnerscursus (inviterend bieden, sterke openingen) worden er een paar nieuwe onderwerpen behandeld. Ook nu weer met (veel) oefenspellen.

 

Beide cursussen zijn gratis en ook voor niet-leden toegankelijk. Kent u iemand die de draad weer op wilt pakken? Hij/zij is van harte welkom!

31 mei 2011 De kampioenen van 2011!!!

Op de laatste, wederom bijzonder gezellige, laatste clubavond werden de kampioenen van afgelopen jaar gehuldigd. Door het nieuwe systeem waarbij je elke avond kon promoveren/degraderen, moest er een ingewikkeld nieuw systeem worden bedacht om de clubkampioen te bepalen.

 

Clubkampioenen met 627 punten werden Joost Dekker en Jos van den Dool. Jan Willem van Diepen en Coby Huiskens werdeb 2e (610 pnt). De kampioenen van de afgelopen drie jaar, Aad Broeren en Jos Overmans, konden dit jaar geen potten breken en werden op afstand 3e.

 

De viertallentitel ging naar Team van den Dool (Jos vd Dool, Joost Dekker, Hubert Jansen en Gerard de Leede), die in een spannende race het team van Aad Broeren (Jos Overmans, Marianne Broeren en Jaco van Beest) maar net voor bleef.

 

De B-groep van de viertallencompetitie werd gewonnen door team Bakken (Marion, Cor, Ilona Smeets en Toon van der Stelt).

 

De slembokaal werd dit jaar gewonnen door Loes den Brinker en Maria Wijnmaalen.

 

De tijdens de viertallencompetitie gespeelde parencompetitie is gewonnen door Denise de Groot.

 

Een hele aparte prijs is elk jaar weer 'de prijs van de wedstrijdleider', oftewel de Cor Wever bokaal. Deze prijs wordt door de wedstrijdleider iotgereikt aan degene die in zijn ogen het afgelopen jaar zich heeft onderscheiden. Dit kan op bridgegebied zijn, maar ook toegekend worden aan iemand die zich op de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. Helemaal terecht ging de Cor Wever bokaal dit jaar naar Atie Martens, die al jaren om 19:15 de spullen klaar zet en allerlei kleine hand en spandiensten verleent. Iemand waar je op kunt rekenen en op de achtergrond heel wat werk verzet. Hulde!

 

SAM 0254 300  SAM 0250 300  SAM 0251 300

   Clubkampioenen Joost                       Winnaars slembokaal                      Prijs van de wedstrijdleider

   Dekker en Jos van den Dool               Loes den Brinker en Maria             Atie Martens

                                                                    Wijnmaalen

 

 

SAM 0256 300  SAM 0245 300  SAM 0244 300

   Aftredend wedstrijdleider                  Viertallen B-groep                              Extra parencompetitie

   Aad Broeren (na 18 jaar!)                      Cor en Marion Bakker,                      Denise de Groot

                                                                     Toon vd Stelt, Ilona Smeets

 

 

 

5 maart 2011 Nieuwe serie bridgelessen voor aanvang clubavond

Maandag 7 maart start Jos van den Dool weer met de bridgelessen voor aanvang van de clubavond.

 

De rest van het seizoen worden uitbreidingen op de basis behandeld en nieuwe conventies geintroduceerd. Het programma wordt binnenkortop de website geplaatst.

 

 

De lessen starten maandag om 19:00 en gaan door tot 19:40. De lessen zijn gratis.

5 maart 2011 Nieuwe serie bridgelessen voor aanvang clubavond

Maandag 7 maart start Jos van den Dool weer met de bridgelessen voor aanvang van de clubavond.

 

De rest van het seizoen worden uitbreidingen op de basis behandeld en nieuwe conventies geintroduceerd. Het programma wordt binnenkortop de website geplaatst.

 

 

De lessen starten maandag om 19:00 en gaan door tot 19:40. De lessen zijn gratis.

Kerstdrive erg gezellig

Ondanks het barre winterweer hadden de meeste leden de weg naar de boerderij gevonden voor en dit jaar extra bijzondere kersdrive.

 

Dit jaar stond er weer een individuele drive op het programma. Elke ronde een andere partner en andere tegenstanders, zodat je ook eens met en tegen mensen speelt die je op de gewone clubavond niet zo vaak tegen komt.

 

Na elke ronden kwam de activiteitencommissie (ondersteund doo Peter en Sjaan) langs met een hapje. Niet zo maar een hapje, maar culinaire hoogstandjes waar Parkheuvel een puntje aan kan zuigen! Wat een werk moet dat zijn geweest. 80 garnalencocktaitjes, 80 soepjes, 80 ..... enz. Hulde! Zo bleef er na elke ronde ook nog even tijd over om gezellig na te babbelen met de tafelgenoten.

 

Kortom, een 100% geslaagde avond.

 

 

Uiteraard werd er ook gebridged. Herman Oomen en Theo Broeren werden eerste in hun lijn. Een eervolle (en zelfs mer dan dat!) vermelding is de 2e plaats van Petra Dries (cursiste vorig jaar), die de kerststerretjes van de hemel speelde. Zoals gewoonlijk was er voor iedereen een prijs van de goed gevulde prijzentafel.

 

S59 kerst2010 02  S59 kerst2010 05  S59 kerst2010 04

 

 

Kerstdrive 20 december 2010

 

Het begon al zo sprookjesachtig. Door de hoge sneeuw  naar Landvreugd. Binnen was het lekker warm en na het uitdelen van de loopbriefjes ontstond de eerste hilariteit; hé, ik speel de tweede ronde met jou en oei we moeten in de vierde ronde tegen hele sterke!!!

 

Na de aankondiging dat er  voor een ( mini) Kerstdiner was gezorgd zocht iedereen zijn plekje op. Bij iedere tafel hoorde je de  afspraken die snel gemaakt werden; wat doen we ? 5 kaarten hoog?  Jacoby? Stayman? Ja dat is goed maar verder heel simpel hoor!

 

Leuk en lastig om met steeds wisselende partners te spelen en het leidde dan ook soms tot verrassende biedingen en uitslagen.

 

Na iedere ronde werd er een gang van het kerstdiner opgediend ; van garnalencocktail tot stoofpeertjes, een dessert ,alles was compleet aanwezig. Bij iedere ronde werd de verbazing groter ; hoe krijgen ze dit voor elkaar?  Wat is het allemaal  lekker. Niets anders dan complimenten en positieve reacties.

 

Wat moet dat vele uurtjes (denk)werk geweest zijn. Het bedenken, het inschatten van de hoeveelheid, de inkopen en het voorbereidende werk !! Ik geloof wel dat de activiteitencommissie gemerkt heeft hoeveel eer ze van al dat werk hadden.

 

Naast al deze activiteiten stond er ook nog een prachtige prijzentafel met voor ieder wat wils. De wedstrijdleider gaf een positief advies en vond dat we bij winst of verlies altijd onze partners moesten bedanken. Een aantal mensen had zelfs hun eigen bridgen opgeofferd om alles goed te laten verlopen.

 

Kortom een hele gezellige avond  vol verrassend bridge en een horeca met vijfsterren allures.

Hartelijk bedankt , voor iedereen fijne Kerstdagen en alle goeds in het nieuwe jaar.

 

Nelleke Sparla

Nieuw !!! Kofferbridge

Wilt u thuis eens gezellig met clubleden, buren of andere mensen een avondje gezellig bridgen en toch de scores vergelijken met anderen? dan is kofferbridge vast iets voor u!

 

Onze club stelt een koffer met bridge materiaal (spellen, bidding boxen, reeds geschudde spellen) beschikbaar, waarmee u thuis een wedstrijdje kunt spelen. U schrijft de scores op, zodat er na verloop van tijd een uitslag kan worden gemaakt.

 

Een prima manier om uw bridgeavondje thuis extra leuk te maken!

 

De koffer is elke maandag op de clkubavond aanwezig. Jos Overmans regelt het uitlenen.

 

Om teleurstelling te voorkomen, kunt u het beste vooraf even bij Jos informeren of de koffer op de door u gewenste avond beschikbaar is. Zijn email adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8 september 2010 - Wedstrijdprogramma 2010 - 2011

 

Competities
6 september t/m 13 december Parencompetitie
20 december Kerstdrive
27 december Geen bridge
3 januari t/m 21 februari Viertallen / ruitenboer
28 februari t/m 18 april Parencompetitie
25 april Geen bridge
2 mei t/m 23 mei Parencompetitie
30 mei Slotavond
Speciale avonden/dagen
4 september Historische bridgetocht Schiedam (6e)
27 september (19:30 - 19:45) Extra ledenvergadering mbt nieuwe wedstrijdreglement.
?? Algemene ledenvergadering
25 april Pasen
Cursussen
vanaf 13 september Vervolgcursus voorafgaand aan clubavond (19:00 - 19:40)

5 september 2010 - Bridgetocht weer een groot succes.

Afgelopen zaterdag organiseerde onze vereniging voor de 6e keer de Historische Bridgetocht van Schiedam.

 

220 paren wisten de weg nar Schiedam te vinden en hadden weer een kostelijke dag. Zie voor een uitgebreid verslag elders op deze site.

 

Net als andere jaren hebben de leden er weer voor gezorgd dat alles vlekkeloos verliep. We konden weer rekenen op 35 vrijwilligers, waarvan een behoorlijk aantal nieuwkomers. Zo konden trouwe medewerkers eens een keertje meespelen.

 

Jan Willem van Diepen is van de Schiedam '59 leden het hoogst geeindigd op de 15e plek.

 

Van onze beginners (er deden 15 starters van Schiedam '59 mee!) haalden vier paren meer dan 50%. Een hele prestatie bij een eerste wedstrijd! Marianne Hartman en Joke Kollen werden 42e (55,43%) en bleven Denise de Groot - Marianne Blok (64e, 53,76%) ,bleven Petra Dries - Ines Favie (79e) en Maurige Berg - Chris Sitskoorn (87e) nipt voor.

21 augustus 2010 - Schiedam '59 start met een nieuwsbrief.

In september start Schiedam '59 met het 4 maal per jaar versturen van een nieuwsbrief.

 

Het eerste nummer zal geheel in het teken staan van de bridgetocht. Naast uitslagen e.d. zal er in de nieuwsbrief ook ruimte zijn voor interviews, leuke spellen en anekdotes.

 

Alle leden met een email adres krijgen de nieuwsbrief automatisch toegestuurd, maar ook niet-leden kunnen zich abonneren. Abonnees van de nieuwsbrief krijgen o.a. als eerste te horen wanneer de inschrijving van de bridgetocht van start gaat.

 

Abonneren op de nieuwsbrief of bekijken oude nieuwsbrieven (vanaf september 2010)? Ga naar het deel Nieuwsbrieven

21 augustus 2010 - Bridgetocht nieuws

Over twee weken is het zover en doen er weer 220 paren mee aan 'onze' Historische Bridgetocht.

 

We hebben weer 6 nieuwe leuke locaties gevonden en denken weer een leuke tocht neergezet te hebben. Alleen op het weer hebben we geen invloed, maar de weergoden waren ons de afgelopen jaren redelijk goed gezind.

 

Clubleden hebben zich weer massaal gemeld om mee te helpen als lokatiemedewerker, fietser of in het rekencentrum. Hierdoor kunnen dit jaar veel medewerkers van andere jaren een keertje meedoen!

 

Verheugend is verder dat maar liefst 7 paren van de afgelopen beginnerscursus meedoen in de beginnerslijn.

21 augustus 2010 - Zomercursus succes

In de zomermaanden heeft Jos van den Dool een aantal extra cursussen gegeven in restaurant 't Oude Raedthuys (door 'onze' Jaco gratis ter beschikking gesteld).

 

De opkomst was in juli bijzonder groot (25 leden).

 

In augustus waren de onderwerpen op de beginners toegespitst met het oog op komend seizoen.

 

Woensdag 25 augustus en 1 september zijn de laatste 2 avonden.

24 maart 2010 Diversen

Het is even stil geweest op deze pagina. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets te melden was. Integendeel zelfs!

Hier een kleine inhaalslag.

 

Viertallencompetitie

 

Schiedam '59 heeft met een record aantal teams mee gedaan aan de districtscompetitie. Maar liefst 17 teams streden in de diverse klassen voor een promotieplek. Het eerste team (Aad Broeren, Jos Overmans, Johan Verboon en Henk Jan van 't Hof) speelde in de hoofdklasse, de hoogste klasse van het district. De start was uiterst stroef en met nog twee ronden te gaan leek degradatie niet meer af te wenden. De laatste twee wedstrijden werden echter ruim gewonnen, waardoor met miniem verschil het plekje in de hoofdklasse alsnog werd veilig gesteld.

 

In de eerste klasse leek het tweede team (Coby Huiskens, Jan Willem van Diepen, Ab en Ropeland Borsboom) goede kansen op promotie te hebben. Twee onnodige nederlagen maakte het team echter op slag kansloos, met een eindklassering in de middenmoot als gevolg. Volgend jaar nieuwe kansen.

 

De overige teams speelden in de 2e en 3e klasse. In 2A moest Schiedam '59 6 het team van Spijkenisse 5 net voor laten gaan. 2B bestond alleen uit teams van Schiedam '59. Het achtste (Juul en Miep Marrevee, Tiny Vester, Willy Reppel) bleek uiteindelijk de sterkste en promoveert naar de 1e klasse.

 

De derde klasse bestond ook geheel uit teams van Schiedam '59. De spelers van de vier teams bestonden uit mensen die vorig jaar de bridgecursus hadden afgerond. Het 14e (Liselot Dolk, Klaas Kalfsbeek, Elly Bakker en Frans Kerpershoek) werd met grote voorsprong kampioen.

 

Voor het eind van dit seizoen wordt de viertallencompetitie geevalueerd en wordt gekeken of we ook volgend jaar en bloc mee zullen doen met de districts viertallencompetitie.

 

Interne competitie (3e parencompetitie)

 

Door het uitvallen van een competiteavond a.g.v. de gladheid (21 december) en de viertallencompetitie is de laatste avond van de 3e parencompetitie ruim 2 maanden later gespeeld. Hubert Jansen en Gerard de Leede konden hun voorsprong niet vasthouden en zagen Aad Broeren en Jos Overmans alsnog de eerste plek weg kapen. Het verschil was minimaal. 55,729% om 55,726%. Een verschil van slechts 0,003 % !! Jos en Aad deden hiermee goede zaken in de strijd om het kampioenschap.

 

De B-lijn werd gewonnen door Juul Marrevee - Tiny Vester en de C-lijn door Riet Buckers - Henk van der Rijt. Van de cursisten van vorig jaar eindigden Rob en Ineke Verwey knap 4e.

 

Ruitenboer

 

Dit jaar deden op onze club 40 paren mee aan het grootste bridge evenement van Nederland, de ruitenboer competitie. Deze competitie is opgezet voor alle clubspelers die niet tot de landelijke (sub)top behoren. Op elke club plaats ongeveer één op de 8 paren zich voor de volgende ronde. Via een achtste, kwart en halve finale is het mogelijk je te plaatsten voor de finale. Hieraan doen ongeveer 400 paren mee. Een hele eer om hier aan mee te doen. In het verleden hebben meerdere Schiedamse paren zich voor dit evenement geplaatst, met zelfs een aantal top 10 noteringen!

 

De regels zijn de laatste jaren flink versoepeld, waardoor nagenoeg iedereen van Schiedam '59 mee kon doen aan de eerste ronde op de clubavond.

De vijf paren die zich plaatsten voor de volgende ronde zijn: Joke de Haan-Tuinder - Nelleke Sparle - Tuinder, (64,58%) , Jenny en Joost Dekker (62,55%), Lenie de Vos en Martin van Leeuwen (cursisten van vorig jaar !!) (60,17%), Jan Willem van Diepen - Coby Huiskens (59,9%) en Jaco van Beest - Marianne Broeren (58,14%). Allemaal veel succes in de volgende ronde!

 

Historische Bridgetocht

 

Dit jaar organiseert Schiedam '59 al weer voor de 6e keer de populaire Historische Bridgetocht door het centrum van Schiedam. 1 Maart werd de inschrijving geopend en ruim 3 weken later hebben al 155 van de maximaal 220 paren zich ingeschreven!

 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal leuke nieuwe lokaties. Waarschijnlijk doet de Korenbeurs voor het eerst mee en ook met molen de Walvis (hoogste molen ter wereld) zijn we in onderhandeling. De startlokatie is voor het eerst niet 't Proveniershuys (nieuwe bestemming), maar de Grote St. Janskerk. Verder hebben we dit jaar een 3e bridgeboot (deze zal echter niet varen), waar bridgers die van verre komen kunnen overnachten.

 

We zijn ook erg blij dat de toplocaties van de afgelopen jaren weer van de partij zijn. Al met al genoeg ingredienten om er dit jaar weer een geweldig bridgefestijn van te maken!

 

Bridge cursus (Starters)

 

Met 20 cursisten gingen we in januari van start met de biedcursus. Vanaf oktober hebben de cursisten via de succesvolle 'startersbridge' methode de beginselen van het bridgespel geleerd. De nadruk lag op de spelregels en het af- en tegenspelen. Bieden kwam er nog niet aan te pas.

 

De biedcursus is nu ruim 2 maanden onderweg. We doen het in een lekker rustig tempo, waarbij stapje voor stapje het bieden wordt uitgelegd. Veel herhalen en om de paar lessen een individuele speelavond om het geleerde in de praktijk te brengen. We hebben een hele leuke, enthousiaste groep en de verwachting is dat iedereen de 'eindstreep' zal halen en volgend seizoen lekker mee zal spelen in de C-lijn.

 

Bridge cursus ("Opfriscursus tussen 19:00 en 19:45")

 

Voor de cursisten van vorig jaar ie er elke maandagavond voor aanvang van de speelavond een opfriscursus. Vorig jaar werden na een algemene herhaling nieuwe onderwerpen behandeld, zoals de multi 2 ruiten, reverse en een uitdieping van het informatie doublet. Al snel bleek dat bij een aantal starters de basis er nog niet helemaal in zat. We zijn toen weer 'bij het begin' begonnen en doen nu de biedcursus in verneld tempo nog eens over.

 

Tijdens deze herhaling zijn er heel wat kwartjes op de juiste plaats gevallen!

 

Zie 'Vervolgcursus' op het hoofdscherm voor de behandelde onderwerpen.

14 december 2009 - Receptie en slotfeest 50 jarig jubileum

Maandag 14 december was de avond die het dichts bij de oprichtingsdatum van 50 jaar geleden (9 december 1959) lag, zodat deze avond gekozen werd voor een receptie een een gezellig samenzijn met leden, oud-leden en afvaardigingen van bevriende verenigingen, het districtsbestuur en de NBB. Op deze avond werd oprichter Theo broeren nog even in het zonnetje gezet en kreeg de gouden erespeld van de NBB.

 

Hier onder volgen wat reacties van leden op het 50 jarig jubileum:

 

Voor mij was dit lustrum wel heel bijzonder, door mijn benoeming als erelid en het krijgen van de gouden erespeld van de bridgebond door mijn 50 jarige lidmaatschap. Maar bovendien was dit een van de gezelligste lustrumfeesten die ik meegemaakt heb. Ik heb ook alle ups en downs van de club meegemaakt en we zitten nu echt weer in de up. Laten we dat zo houden en versterken!

 

Bestuur en lustrumcommissie bedankt!

 

Theo Broeren

 

--------

 

Verslag van de jubileumreceptie op Maandag 14 December 2009.

 

Onze jubilerende bridgeclub heeft op Maandag 14 December haar feestjaar besloten met een gezellige receptie en bridgedrive. Ik wil proberen een verslag uit te brengen van deze  fijne avond.

 

Rond half zeven druppelde de eerste mensen al binnen in onze locatie “Boerderij Landvreugd”. De mensen van de activiteitencommissie verwelkomde ieder met een kopje koffie {en lekkers}. De leden hadden toen gelegenheid om het bestuur te feliciteren en ook eens te bedanken voor de extra inzet gedurende het jubileumjaar. En ook de leden konden met elkaar wat bijpraten.

 

Er waren uiteraard ook nogal wat genodigden. o.a.De Heer Trippaers namens de Nederlandse Bridgebond, en De Heer Barendrecht van het district Vlaardingen. Ook waren enkele andere bridgeclubs uitgenodigd. 

 

Omstreeks kwart over zeven opende de voorzitster de bijeenkomst met een woord van welkom aan alle leden en de genodigden. Vervolgens nam De Heer Trippaers het woord. Hij memoreerde dat in vijftig jaar tijd er heel wat gebeurd is in de bridgewereld. Ook heeft Nederland een actieve rol gespeeld in vele vernieuwingen. De spelmaterialen zijn o.m. een Nederlandse uitvinding. Het was ook bijzonder dat er een lid is die de oprichting van onze vereniging vijftig jaar geleden heeft meegemaakt. De Heer Theo Broeren. Aan hem werd een  “gouden speld”van de Ned. Bridgebond uitgereikt. Vervolgens bood de Heer Trippaers een cadeau aan in de vorm van een kist met spelbords, met gouden opdruk “Schiedam ’59 50 jaar”. 

 

Na een dankwoord van de voorzitster kreeg De Heer Barendrecht het woord. Ook hij kwam met goede woorden voor onze vereniging en bood als cadeau een kist met kaartspellen aan. Ook de genodigde verenigingen hadden originele cadeaus. Bij voorbeeld het dupliceren van spellen, heel handig als er een grote drive is. Verder ook flessen

wijn (prijzen voor het volgende feest). Het was een goed idee van de activiteitencommissie om de bestuursleden met enkele attenties in het zonnetje te zetten, andersom werden deze mensen ook door het bestuur bedankt voor hun inzet. 

 

Omdat bridgers nooit een hele avond willen praten werd er natuurlijk ook gekaart. Een grote volle zaal. De genodigden en ook de mensen die op de cursus zitten speelden gezellig mee. Ik vond het prachtig dat de leerlingen zo’n plezier hadden, voor het eerst meespelen is best spannend. De laatste ronde van de drive werd niet meer gespeeld, want er stond een heerlijk buffet klaar. Lof voor de activiteitencommissie die dit fantastisch verzorgd hadden. Aangezien het elf uur in de avond was liet ieder het zich

uitstekend smaken. Om ongeveer twaalf uur ging iedereen huiswaarts.We konden terugzien op een zeer geslaagde avond, en een waardige afsluiting van het jubileumjaar.

 

Riet Buckers.

 

--------

 

Even een reactie op afgelopen maandag. Ik vond het een heel gezellige avond en de verrassing van de Sarah's vond ik heel erg leuk. Je moet maar op het idee komen en er dan ook nog zoveel moeite voor doen om er iets bijzonders van te maken.

 

Loes den Brinker

 

--------

 

50 JAAR   SCHIEDAM 59

 

Opgericht:            9 december 1959

Feest gevierd       heel 2009

Slotfeest              14 december 2009

 

Natuurlijk we hadden ervoor gespaard,

maar voor een feest is meer nodig.

Dat meer was de jubileumcommissie

die een jaar lang ons in jubileumstemming bracht.

Daarvoor alle hulde.

 

De feestelijke dag in Hoek van Holland

zullen we niet gauw vergeten

De slotavond.

Dat was de voortreffelijke afsluiting

van een jaarlang feest voor alle leden.

Een receptie voor de leden en naburige clubs

Ook het district en de bridgebond

kwamen hun waardering uitspreken

voor 50 jaar uitdragen van goed bridge .

 

Ze kwamen niet met lege handen.

Dat benadrukte, door de lovende woorden,

de waardering die onze club ten deel viel.

 

Toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan;

Ook deze avond werd er gebridged.

Zowaar een ronde minder dan gepland,

maar het fantastisch verzorgde buffet

moest de nodige aandacht en klandizie krijgen.

 

Allen , bestuur, commissies, wedstrijdleider en hulpen op de achtergrond,

die dit jaar tot zo'n geslaagd feest hebben gemaakt,

heel hartelijk bedankt voor de niet aflatende inspanning.

 

Met het stijgende ledental en de historische bridgetocht

en enthousiaste leden ziet de toekomst er zonnig uit.

 

Toos en Piet van Beurden

 

23 november 2009 - Buitengewone ledenvergadering: wijziging huishoudelijk reglement en statuten

De buitengewone Algemene Ledenvergadering op 23 november 2009 heeft de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Zie voor de volledige nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement de rubriek Clubinfo => Reglement.

 

 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude Statuten

De artt. 4 en 5, betreffende lidmaatschap, zijn samengevoegd; met dientengevolge omnummering van de daaropvolgende artt. Het nieuwe artikel 4 omschrijft de soorten lidmaatschap; in artikel 5 wordt beëindiging van het lidmaatschap geregeld.

Het nieuwe artikel 6 regelt de bestuurssamenstelling en de (niet)combineerbaarheid van verschillende bestuursfuncties.

 

Het nieuwe artikel 10 regelt de Algemene Ledenvergadering; inhoudelijk gewijzigd in de zin de uitnodigingen voor Algemene Ledenvergaderingen ook elektronisch aan de leden kunnen worden verzonden.

 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude Huishoudelijk Reglement

Het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december verandert in 1 september t/m 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Omdat het speelseizoen loopt van 1 september t/m mei/juni is het logisch het verenigingsjaar (=boekjaar) dienovereenkomstig aan te passen.

In de ALV van februari 2010 zal de contributie worden vastgesteld voor de periode 1 januari 2010 t/m 31 augustus 2011. De contributie zal in 2 termijnen worden geïnd, te weten eerst een deel in februari 2010 (voor de periode jan-sept 2010) en vervolgens een deel in september 2010 (voor de periode sept 2010-sept 2011).

 

Artikel 4 regelt de rechten van de leden, onderscheiden naar soorten lidmaatschap.

 

Artikel 11 regelt de taken van de voorzitter van de technische commissie.

Toegevoegd artikel 12 regelt de taken van de voorzitter van de Commissie PR, Ledenwerving en Communicatie.

 

Artikel 14, Ballotagecommissie, is geschrapt.

 

 

 

11 november 2009 - Oproep aan oud-leden van Schiedam '59

14 DECEMBER 2009 RECEPTIE EN LUSTRUMDRIVE

 

Op maandag 14 december vieren wij in Boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7, 3122 AL Schiedam ons 50-jarig bestaan, met een receptie en een bridgedrive.

 

Oud-leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

18.30 – 20.00 uur       receptie voor (oud)leden en genodigden

20.30 – 23.00 uur       bridgedrive

23.00 uur                    feestelijke afsluiting met prijsuitreiking

 

Mocht u het leuk vinden weer eens een avondje ouderwets gezellig bij Schiedam '59 te komen bridgen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 1 december, aan via ons secretariaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

14 oktober 2009 - Verslag 50 jarig jubileum (10 oktober)

 

De hints


1. Bookmarkers met de tekst: geheugensteuntje
Vergeet het niet: 10 oktober feest!

2. Koffiekoekjes met de tekst: oost west thuis best
We beginnen thuis (=Landvreugd) met koffie en taart.

3. Puntenslijper-busje met de tekst: dit wijst zich vanzelf 
De bus naar en van Hoek van Holland (een inzender was zo creatief te bedenken dat het om een dubbeldekker ging: de puntenslijper liet zich lezen als een busje in een busje!

4. Schelpjes en de tekst Z....Z...Z...
Strand

5. Snoeppieren met de tekst: 1 SA riep noord
De Noorderpier

6. Nootjes  met de tekst: de juiste noot pakken
De muzikale omlijsting

7. Fluitje met de tekst: zit u op het juiste spoor?
Het strandtreintje   

8. Stroopsoldaat met de tekst: ik ben een stroopsoldaat
Het fort

Het hele jaar door waren we al verrast door de lustrumcommissie met kleine presentjes, die dienden als hints met aanwijzingen voor de viering van de lustrumdag met de leden op 10 oktober.

 

Afgelopen zaterdag was het dan zover: om 10.00 uur verzamelden we ons in Boerderij Landvreugd, waar we werden getrakteerd op koffie met gebak; de taartjes waren voorzien van het logo van '50 jaar Schiedam '59'; erg leuk.


In haar functie als voorzitter van de Lustrumcommissie richtte Marianne Broeren, na een welkomstwoord aan allen, zich tot Theo Broeren. Theo is al vanaf de oprichting, en dus 50 jaar lid van onze club. Hij kreeg een fraaie corsage opgespeld, zodat hij de hele dag als jubilaris herkenbaar zou blijven. In zijn dankwoord zei Theo te hopen dat hij nog vele jaren bij Schiedam'59 zou mogen blijven bridgen.

 

Tevens feliciteerde Marianne namens allen Fenna Noordhuizen, die op deze feestelijke dag jarig was. Een welgemeend 'Lang zal ze leven' uit vele kelen onderstreepte nog eens de felicitatie.

Eerste locatie: strandtent de Noorderpier

Om kwart voor elf reed de bus voor, die ons naar Hoek van Holland bracht. Aangekomen bij restaurant de Noorderpier werden verrast door en hoosbui, maar al snel klaarde de lucht weer op en konden we met uitzicht op strand en zee drie rondjes bridgen.


Na een uitstekende lunch was er gelegenheid een korte strandwandeling te maken en om kwart over twee was ieder weer present bij De Noorderpier, waar we konden genieten van de klanken van een accordeon en menigeen zong mee met de aangeheven zeemansliederen. De sfeer was opperbest.

Met treintje naar het fort.

Hierna vertrokken we, begeleid door de accordeonist, per strandtreintje naar het Fort aan de Hoek van Holland. Een wel heel bijzondere locatie om ons feest verder te vieren. Iedereen was zeer enthousiast over de tentoongestelde historie van dit verdedigingswerk uit 1872, en onder grote hilariteit verdwaalde af en toe iemand op zoek naar de juiste kamer voor het volgende bridgerondje.


Maar overal waren vrijwilligers van het Fort die zorgden dat iedereen op de juiste plek terecht kwam. Bridgen onder het toeziend oog van een gewonde soldaat uit de Tweede Wereldoorlog is wel heel bijzonder! Velen maakten gebruik van de mogelijkheid rondgeleid te worden door het fort, waarbij de gidsen bijzonder enthousiast vertelden over de geschiedenis van het fort. We hingen aan hun lippen!

Theo Broeren erelid

Hartelijk gefeliciteerd !

10 Oktober 2009 is een dag,
die je niet vergeten mag.
Want dan vieren we met elkaar
Schiedam 59 : 50 jaar!!!!

Verleden jaar bracht het feestcomité,
Aan ’t begin van elke maand, een “crypto”mee
Opdat je op het laatst zou weten,
Waar we zouden gaan bridgen en eten.

Menen die dames  dat wij aan kunnen voelen,
Wat zij met al die “kronkels”bedoelen?
Een memoblokje kan ik nog begrijpen,
Maar wat doe je met een puntenslijper; zonder potlood om te slijpen?

Betekent het bij bridge goed op de punten letten,
      En vooral de puntjes op de I te zetten?
En dan 1 sans atout roept noord,
Dat roepen heb ik nooit gehoord.

En het fluitje, is dat om de arbiter,
Te roepen bij gesodemieter ?
Wat die schelp betreft met die zetten en die pieren,
Denk ik dat  we ’t feest aan de kust gaan vieren.

In de uitnodiging zag ik een kengetal staan.
‘k vermoed dat we naar Hoek van Holland gaan
Of dat men daar ergens in de buurt,
Een feestlocatie heeft gehuurd.

Tenslotte  dan : “oost west thuis best”
Terug naar “Landvreugd”, ons eigen nest.

Carla van Egmond

Toen iedereen voorzien was van een drankje was het tijd om te verzamelen in het restaurant, waar met een glaasje champagne getoost werd op de jarige club. Marianne, nu in haar functie als bestuursvoorzitter, riep opnieuw Theo Broeren bij zich, om hem te benoemen tot erelid van Schiedam'59, hetgeen zich in luid applaus van de aanwezigen mocht verheugen. Tevens bedankte ze alle commissieleden, die zich op diverse manieren verdienstelijk maken voor de club.


Antje Hoogendijk bedankte namens alle leden de voorzitter, voor haar inzet voor de club in het algemeen en voor deze feestelijke lustrumviering in het bijzonder. Marianne nam het aangeboden mandje met heerlijkheden in ontvangst met de constatering dat een voorzitter alleen goed functioneert in goede samenwerking met de overige bestuursleden, die ze één voor één bedankte voor hun aandeel in het besturen van de club.

 

Veel leden hadden zich in de loop van het jaar gebogen over de prijsvraag naar het waar- en hoe van de lustrumviering, vier van hen hadden het vragenformulier ingeleverd en ontvingen een attentie. Carla had een fraai gedicht gemaakt als oplossing, dat na voorlezing duidelijk hoorbaar door iedereen werd gewaardeerd.

Ab Borsboom en Jos Overmans winnaars jubileumdrive

Inmiddels was het tijd geworden voor de prijsuitreiking van de brdigedrive. Winnaar werden Ab en Jos O.,  gevolgd door Henk-Jan en Johan en Cora en Bert. Voor alle deelnemers was er een prijs. Ontroerend was de mededeling van Marianne dat Jopie Broeren kort voor haar overlijden te kennen had gegeven dat ze het lustrum wel niet meer zou meemaken, maar wel de prijzentafel aan de club wilde schenken. Zo was Jopie toch nog een beetje bij ons feest aanwezig. Naast een prijs van de gevarieerde prijzentafel was er voor iedereen een aandenken aan deze dag in de vorm van een lustrumboekje en een ingelijste postzegel met het '50 jaar Schiedam'59' logo.

 

Een zeer gevarieerd buffet van warme en koude spijzen werd onder gezellig geroezemoes en veel gelach tot ons genomen, waarna we, een half uurtje later dan gepland, per bus de terugtocht naar Schiedam maakten. Om kwart voor elf waren we weer bij ons vertrouwde Landvreugd, en tevreden over deze geslaagde dag keerde iedereen huiswaarts.

 

Complimenten en dank aan de leden van de  Lustrumcommissie, die een tot in de puntjes verzorgde dag hebben georganiseerd!

 

Klik HIER voor de FOTO'S van het 50 jarig jubileum.

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Leden van BC Schiedam '59 hoeven zich niet op te geven voor de Nieuwsbrief.