Misschien wel de gezelligste bridgeclub van Schiedam......

Clubinformatie

Clubavond: Maandag

 

Aanvangstijd:  19:30

 

Speellocatie:   

Wijkcentrum De Erker
Jan van Avennestaat 32
3117PR Schiedam

 

Clubinformatie:

Secretaris Schiedam '59

010-2470568

secretariaat@schiedam59.nl

 

Afmelden voor de
competitieavond:

maandag vóór 17:00 uur

via de Clubtelefoon:
06-25313256

of per e-mail:
schiedam59@gmail.com

 

Bankrelatie:

NL28 INGB 0003 5390 46

t.n.v. Bridgeclub Schiedam '59

te Schiedam

Oefenspelen 1-16                 Spellen biedcursus
Hoofdstuk 1 - 3: De opening en het bijbod
Spel: 1  A V 6 4           Bieden:     Bieden:
Noord/- A V B 2 -  Noord heeft 13 punten en mag openen.
3 2 W N O Z -  Open met 1. Laagste van 2 vierkaarten. 
7 5 2 1 pas 4 - Zuid heeft harten-fit en 13 punten. 
7 3 2 B 10 9 8 pas pas pas Biedt de harten manche: 4
H 8 5 7 6 Afspelen:
V 10 5 4 A B 9 8 Contract: 4 (Noord) -  Oost komt uit met ♠B. (Hoogste van een serie).
10 8 3 H 9 4 - Zuid neemt ♠H en gaat troef trekken.
H 5 -  Speel 10 en laat deze 'door lopen'. (Snit)
10 9 4 3 - Neem nadat troeven zijn getrokken de klaver snit 
H 7 6 vanuit noord. Doe dat 2 keer. Zo vang je de heer.
A V B 6 Resultaat: 4 +2
Spel: 2  6 3 2           Bieden:     Bieden:
Oost/NZ V 9 3 -  Oost opent de langste kleur: 1
9 4 2 W N O Z - West biedt de opvolgende kleur: 1♠
A 10 5 4 1 pas - Oost heeft een schoppen fit en 19 punten.
V 8 5 4 H B 10 7 1♠ pas 4♠ pas Omdat west minimaal 6 punten belooft heb je
5 4 A H B 7 2 pas pas er samen 25 of meer: Biedt 4♠ (manche)
7 5 3 A H 8
H V B 2 3 Contract: 4♠ (West) Afspelen:
A 9 - Als west aan slag komt, wordt troef getrokken.
10 8 6 - Jaag hierna klaver aas er uit: 11 slagen. 
V B 10 6
9 8 7 6 Resultaat: 4♠ +1 
Spel: 3  A 10 7           Bieden:     Bieden:
Zuid/OW B 10 7 3 - Noord heeft 13 punten opent met de 4-kaart harten: 1♥
A V 10 W N O Z - Zuid heeft meer dan 6 punten en moet bijbieden.
V 10 3 pas De kleur die zuid kan bieden is klaver (2♣), MAAR
H 9 6 4 2 8 5 pas 1 pas 1SA zuid heeft minder dan 10 punten. Dat mag dus niet.
H 6 4 A V 8 5 pas pas pas Het (zwakte)bod is dus 1SA (6-9 pnt)
9 3 2 H 8 7 5 Afspelen:
7 5 H 8 2 Contract: 1SA (Zuid)  - West komt uit met zijn langste kleur, schoppen.
V B 3  -  De leider speelt klein op tafel en de boer wint.
9 2  - De leider neemt snits in ruiten (klein naar V), klaver
B 6 4 (♣V voorzetten) en schoppen (klein naar de 10).
A B 9 6 4 Resultaat: 1SA +2
Spel: 4  2           Bieden:     Bieden:
West/Allen H 4 3 - Oost opent zijn laagste vierkaart: 1.
H 8 6 5 3 W N O Z - West heeft fit en "6  t/m 9 punten": 2.
H 8 7 3 pas pas 1 pas
7 6 5 A H V B 2 pas pas pas
B T 9 8 6 V 7 5 2 Afspelen:
B 4 V 9 2 - Als de leider aan slag is, troef trekken tot alle kleintjes
A 6 5 4 3 Contract: 2 (Oost) er bij de tegenpartij uit zijn. Dan pas schppen spelen.
10 9 8 4 3 Speel je eerder dse hoge schoppen, dan troeft de
A de tregenpartij die af met een kleine harten!
A 10 7
V B 10 9 Resultaat: 2 contract
Spel: 5 H V 8           Bieden:     Bieden:
Noord/NZ H V 6 2 -  Noord en zuid bieden om de beurt hun eigen kleur.
A 6 W N O Z - Er wordt geen fit gevonden, zodat na maximaal
9 8 7 2 1♣ pas 1 aftasten het contract 1SA wordt.
7 4 3 2 A 5 pas 1 pas 1♠
A 7 8 5 4 3 pas 1SA pas pas Afspelen:
B 10 5 4 V 9 7 - Oost start met ♣V. Door de heer te zetten ('plaatje
A 6 3 V B 10 5 Contract: 1SA (N) op plaatje') wordt ♣9 'gepromoveerd'.  Speel dit na!
B 10 9 6 - De leider moet zowel A als ♠A er uit pesten om
B 10 9 slagen in die kleuren te ontwikkelen.
H 8 3 2
H 4 Resultaat: 1SA +1
Spel: 6 8 4           Bieden:     Bieden:
Oost/OW B 7 3 - Oost heeft 18 punten en opent met 1.
H 8 6 4 3 W N O Z - West heeft fit en 10 punten. Hij biedt 3.
A H 6 1 pas (Met 6-9 punten had hij 2 geboden. Met 12+ 4).
6 2 A H V 6 3 pas 4 pas - Oost telt (18+10=28 pnt) en biedt de manche: 4.
A H V 10 8 5 4 2 pas pas
B 10 3 A V 7 Afspelen:
10 5 3 2 V B Contract: 4 (Oost) - De leider treft alle troeven.
B 10 9 7 3  - Er kunnen drie ruitenslagen worden gemaakt door
9 6 de snit te nemen (B door laten lopen).
9 5
9 8 7 4 Resultaat: 4 +1
Hoofdstuk 4 - 5: De herbieding
Spel: 7  V 8 7 6           Bieden:     Bieden:
Zuid/Allen 8 7  - Zuid opent zijn langste kleur: 1(Niet zijn mooiste !!)
B 10 W N O Z  - Na 1 - 1♠ is er nog geen fit gevonden.
A V 8 7 6 1 Zuid heeft 13 punten en doet het zwaktebod van 1SA.
A B 5 4 10 9 3 pas 1♠ pas 1SA Let op: De mooie hartens worden dus NIET geboden.
10 9 6 5 4 3 2 pas pas pas Noord heeft de harten overgeslagen. Geen fit dus.
H 8 7 A V 9 Afspelen:
H 9 5 4 B 10 Contract: 1SA (Zuid)  - Neem voor een extra slag de "klaversnit": ♣2 naar ♣V !
H 2  - (Moeilijk) Als de leider elke keer dat hij aan slag is 
A H V B ruiten speelt, zijn er twee lengteslagen te ontwikkelen.
6 5 4 3 2  - Valkuil: Wacht met harten. Je ontwikkelt 6 bij oost!
3 2 Resultaat: 1SA +1
Spel: 8 V B 7 2           Bieden:     Bieden:
West/- A 9 5 3  - In de 2e biedronde herbiedt west zijn 6 kaart: 2♣. 
H 6 5 W N O Z Oost past
10 4 1♣ pas 1 pas
A 5 8 6 4 2♣ pas pas pas
8 2 H 7 4 Afspelen:
V B 4 A 10 8 7 3   - Noord start met ♠V. Zuid geeft een 'aansignaal' met ♠9.
HVB873 6 5 Contract: 2♣ (West)  - Aan slag trekt de leider troeven.
H 10 9 3  - Als de troeven er uit zijn wordt op H gesneden.
V B 10 6 Doe dit door vanuit west V voor te spelen.
9 2
A 9 2 Resultaat: 2♣ + 2
Spel: 9 V 9           Bieden:     Bieden:
Noord/OW 7 6 5 4 3 - Noord opent zijn langste kleur (en niet zijn mooiste!)
A H V B W N O Z - Zuid biedt 1SA: geen fit of hogere kleur en 6-9 pnt.
H 2 1 pas 1SA - Noord biedt zijn 2e, lagere kleur (2).
H B 10 3 A 7 6 5 pas 2 pas  2 - Nu weet zuid dat de eerste kleur een 5-kaart is en
10 9 8 H 2 pas pas pas kan met een 3-kaart steunen: eindcontract 2.
7 6 5 10 9 8 Afspelen:
A V 4 10 9 7 5 - Oost start ♣10. ♠5 is minder goed (start niet onder
8 4 2 Contract: 2 (Noord) een aas tegen troef)
A V B - Als de leider aan slag is neemt hij de harten snit.
4 3 2 Dit moet 2 keer vanuit noord. Steek over met ruiten!
B 8 6 3 Resultaat: 2 +2
Spel: 10  A 6 4 3 2           Bieden:     Bieden:
Oost/Allen V 7 5 3 - West opent zijn langste kleur: 1.
A 10 W N O Z -  Oost heeft 6-9 punten en moet 1SA bieden.
8 7 pas pas Voor 2 (zijn langste keur) heeft hij te weinig punten.
V B 10 9 5 1 pas 1SA pas Pas vanaf 10 punten mag je op 2-niveau bieden.
A 10 9 8 6 4 pas pas -  Omdat oost met 1SA 6 - 9 punten aan geeft zijn er
H 5 3 V B 8 7 42 onvoldoende punten voor de manche. West past.
A 3 2 H 6 4 Contract: 1SA (Oost) Afspelen:
H 8 7 - Zuid speelt ♣ vrouw, die het best in west genomen kan
H B 2 worden. Hou ♣H als 'oversteek' bij de lange ruitens.
9 6 - Speel de ruitens vrij (begin met de heer!). 
V B 10 9 5 Resultaat: 1SA +1
Spel: 11 H 6 5 2           Bieden:     Bieden:
Zuid/- 2 - Noord opent 1 en steunt partner na diens 1♠ bijbod
A V B 8 5 3 W N O Z - Steunen hoge kleur gaat voor het bieden eigen 6-kaart.
H 7 pas - Na zwaktebod van noord (13/14 pnt) past zuid.
9 7 V 10 4 pas 1 pas 1♠
A B 9 8 3 H 7 6 4 pas 2♠ pas pas
H 4 2 9 6 pas Afspelen:
10 5 2 A V 9 3 - Trek eerst alle troeven. Ontwikkel hierna de ruiten.
A B 8 3 Contract: 2♠ (Zuid) - Troef: Neem de snit (klein naar de boer)
V 10 5 - Ruiten: Laat de 10 doorlopen. Je maakt 6 ruitenslagen.
10 7
B 8 6 4 Resultaat: 2♠ +2 of zelfs +3
Spel: 12 6 4 3 2           Bieden:     Bieden:
West/NZ 8 5 - West opent 1 en herbiedt 2: 
10 8 7 W N O Z        5 kaart harten en 4 kaart ruiten
A V 10 8 1 pas 2♣ pas - Oost heeft 3 hartens en 14 punten => harten manche !
A 9 5 H 10 8 2 pas 4 pas
A H 7 3 2 V B 6 pas pas Afspelen:
V 9 6 2 A 5 3 - Begin met troeftrekken.
6 H B 4 3 - Speel vanuit oost een kleine ruiten naar de vrouw.
V B 7 Contract: 4 (West) Je verliest één ruiten (en maakt er 3 !) en één klaver.
10 9 4 - Speel klaver 6 naar tafel. Als noord pakt gooi je op
H B 4 klaver heer een verliezende schoppen af.
9 7 5 2 Resultaat: 4 +1
Spel: 13  H B 9 5 2           Bieden:     Bieden:
Noord/Allen 4 2 - Noord opent zijn langste kleur: 1♠
A H V 3 W N O Z - Zuid (8 punten) mag niet op 2 niveau bieden: 1SA
8 6 1♠ pas 1SA - Noord biedt zijn 2e kleur: 2
8 6 A 4 3 pas 2 pas 2♠ Dit betekent: 5 krt schoppen, 4 krt ruiten en 13/14 pnt.
A 7 6 3 V B 10 8 pas pas pas - Nu zuid weet dat noord een 5 krt schoppen heeft,
10 9 8 7 5 2 kan hij met een driekaart steunen.
H B 9 A 10 7 4
V 10 7 Afspelen:
H 9 5 - West komt uit met 10. Leider gaat troef trekken.
B 6 4 Contract: 2♠ (Noord) - Oost aan slag speelt V. Zo wordt H 'gevangen'.
V 5 3 2 Resultaat: 2♠ + 1
Spel: 14 9 8           Bieden:     Bieden:
Oost/- 10 5 - West opent met 1♣, de laagste vierkaart
A V 8 7 W N O Z - Oost herhaalt zijn hartenbod zonder sprong 
A 10 9 8 2 pas pas 6-kaart en 6 t/m 9 punten.
A V 2 B 10 7 1♣ pas 1 pas Afspelen:
4 3 H V B 9 62 1SA pas 2 pas - Zuid start met ruiten boer. NZ maken 2 ruiten slagen.
H 5 4 3 6 2 pas pas - Als eerste gaat de leider troef trekken. 
H V 4 3 B 6 - Pas als bij de tegenstanders de troeven op zijn, wordt
H 6 5 4 3 klaver aas 'er uitgejaagd'.
A 8 7 - Als laatste wordt (met succes) de schoppen snit
B 10 9 Contract: 2 (Oost) genomen. Speel de boer voor en laat deze doorlopen.
7 5 Resultaat: 2 +1
Spel: 15 3 2           Bieden:     Bieden:
Zuid/NZ A 4 2 -  Zuid opent met 11♠
V 8 4 W N O Z - Noord heeft 12 punten met mag dus 2♣ bieden.
A V B 5 2 1♠ - Zuid herbiedt de schoppens zonder sprong:
B 10 A 9 8 pas 2♣ pas 2♠ zeskaart en 'minimale' opening (13 punten)
V 9 6 5 10 8 7 pas  4♠ pas pas - Noord heeft 13 punten en nu partner een 6-kaart 
H 10 9 5 A 7 6 3 2 pas schoppen heeft ook steun! Noord biedt 4♠ !
9 8 7 10 3 Afspelen:
H V 7 6 5 4 - Zuid moet om maar één schoppen te verliezen twee
H B 3 Contract: 4♠ (Zuid) maal schoppen vanuit noord spelen.
B Na ruiten start moet de leider hiervoor 2x oversteken.
H 6 4 Resultaat:  4♠ +1
Spel: 16 V 7 3           Bieden:     Bieden:
West/OW A B 9 6 - Als oost voor de 2e keer aan de beurt is, weet hij dat
9 7 5 3 W N O Z er geen fit is, maar wel genoeg punten voor de manche.
8 5 1♣ pas 1 pas Oost maakt het bieden af met 3SA
A B 6 H 10 9 8 1SA pas 3SA pas Afspelen:
7 2 H V 4 3 pas pas -  Noord komt uit met 6 (kleintje belooft plaatje)
V B 10 2 H 6 4 De leider speelt de vrouw en die houdt.
A V 3 2 H 6 -  Speelplan: Ontwikkel de ruitens eerst.
5 4 2 Als de aas er uit is heb je drie ruitenslagen.
10 8 5 Begin NIET met klaver. Zie je waarom?
A 8  Contract: 3SA (W) - Een schoppensnit kan extra slagen opleveren. 
B 10 9 7 4 Resultaat: 3SA +1 of +2

Zoeken

Nieuwsbrief

Leden van BC Schiedam '59 hoeven zich niet op te geven voor de Nieuwsbrief.